MỰC LÁ

320,000 VND

ĐVT: kg

KHỐI LƯỢNG: Không tịnh ký

Hạn sử dụng: 6 tháng

Liên hệ đặt hàng: 0931.999.235 – 0905.547.257

Liên hệ báo giá: 0905.547.257

Còn hàng